EC6design.com er et online beregningsprogram til projektering af murede konstruktioner efter EN 1996 – 1 – 1.
Programmet er udviklet af SBi og Teknologisk Institut og finansieret af Danske Tegl samt af BIB.
 
Nyhed i version 8.0:

N.A er nu inkorporeret for Sverige og Norge således, at beregninger for disse lande, kan laves på lige fod med danske beregninger. I denne danske udgave anvendes (naturligvis) som udgangspunkt den danske N.A.

Såfremt der ønskes anvendt anden N.A ændres dette i "Opsætning".

 
Baggrund

Programmet udkom første gang i 1993 i version 1.0. Dengang på disketter og med installation på brugerens harddisk. Siden har programmet undergået en udvikling, der er endt med denne version, som afvikles online på internettet. På den tekniske side understøttede programmet i starten de daværende danske murværksnormer DS 414 i forskellige udgaver, men fra 2008, hvor de fælleseuropæiske normer blev gældende i Danmark, er programmet konverteret til EN 1996 – 1 – 1 som er den fælleseuropæiske murværksnorm.

Da denne norm er gældende i hele Europa ligger programmet i en dansk og en engelsk udgave.

Programmet anvendes af cirka 200 rådgivende ingeniørfirmaer, ingeniørskoler m.m.

 
Økonomi

Abonnement på programmet koster 2490,- om året (2024) pr sprog pr firma (på samme adresse) pr brugernavn og dækker ubegrænset anvendelse og gratis support via e-mail eller telefon.

Normalt er bindingsperioden året ud, men det er tilladt at prøve programmet et par uger og såfremt det ikke lever op til forventningerne fremsendes blot en mail om at et abonnement ikke ønskes alligevel (til EC6design@teknologisk.dk).

 
Indhold

Programmet indeholder 12 moduler, der dækker de fleste områder omkring murede konstruktioner.

Modulerne er:

Lastberegning:
Bestemmelse af regningsmæssig vandret og lodret last på en yder- eller indervæg.
Kombinationsvæg:
Lastfordeling mellem formur og bagvæg, samt beregning af binderkræfter.
Tværbelastet rektangulær væg:
Bæreevneeftervisning for en tværbelastet (vandret belastet) rektangulær væg, evt. med nogen lodret last og evt. med vindues- og døråbninger.
Tværbelastet polygonal væg:
Bæreevneeftervisning for en tværbelastet (vandret belastet) væg med ydre begrænsning som en konkav polygon (f.eks. trekant og femkant), evt. med vindues- og døråbninger.
Lodret belastet muret væg (Efter Ritter):
Bæreevneeftervisning for en lodret - og evt. vandret - belastet muret væg uden vindues- og døråbninger.
Lodret belastet muret væg efter EN 1996 - 1 - 1:
Bæreevneeftervisning for en lodret - og evt. vandret - belastet muret væg uden vindues- og døråbninger efter den fælles europæiske norm EN 1996 - 1 - 1.
Lodret belastet elementvæg (EN 12602):
Bæreevneeftervisning for en lodret - og evt. vandret - belastet elementvæg uden vindues- og døråbninger.
Skalmur:
Bæreevneeftervisning for skalmur, understøttet af binderkolonner.
Binder:
Bæreevneberegning for en trådbinder med forhåndsdeformation og differensbevægelse.
Murskive:
Bæreevneeftervisning for et muret vægfelt påvirket af vandrette og lodrette belastninger i eget plan.
Murbue:
Bæreevneeftervisning for skjulte murbuer eller stik påvirket af ensfordelt last og/eller enkeltlaster.
Teglbjælke:
Bæreevneeftervisning for en teglbjælke påvirket af ensfordelt last og/eller enkeltlaster.
 
Kom godt igang

I dette link er angivet en lavpraktisk, punktvis fremgangsmåde ifm projektering af sædvanlige konstruktioner, lodret og vandret belastede, hvor bagvæg og formur består af teglmurværk.

          Kom godt i gang!

De overordnede punkter er:

  • Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk
  • Fordeling af den samlede vindlast (qd)
  • Beregning af de kritiske tværbelastede vægfelter. Modulet tværbelastede vægfelter
  • Søjlevirkning. Modulet lodret belastet muret væg

Login
Ny bruger - tilmeld her: Registrering
Skærm dump (Klik på billedet for at se den rigtige side)
Eksempel på Tværbelastet polygonal væg
Relevante parametre angives gennem inputfelter
Klik for at se eksempel på hjælpetekst
Til de enkelte inputfelter fås en relevant hjælpetekst ved at klikke på "?"
Klik for at se eksempel på rapport
Resultaterne angives ved bæreevne og udnyttelsesgrad ofte i grafisk form